Карта на продуктите

Моля, посочете с мишката някой от прозрачните правоъгълници върху схемата, за да видите предлаганите продукти за съответния участък от кораба.

Ship1
• Палубни механизми
• Котви
• Вериги
Ship2
• Палубни кранове
• Вентилатори, Отдушници, Клапи - товарни помещения
Ship3
• Корабни сирени и звънци
• Чистачки за илюминатори
• Слънцезащитни екрани
• Вентилация, отопление и системи за климатизация
• Вакуумни тоалетни системи
• Тръби за вакуумните системи
• Морска сигнална пиротехника
Ship4
• Свободно падащи спасителни лодки
• Дежурни лодки
• Рампи за вободно падащи лодки
• Провизионни кранове
Ship5
• Рулеви машини
• Дейдвудни лагери
• Втулки на балера
• Дейдвудни уплътнения
• Азимутни движители
• Винтове и лопатки за ВРК
Ship6
• Еластични съединители
• Двигатели морско изпълнение
• Дизел генератори
• Компресори за пусков и работен въздух
• Въздушни осушители
• Всички видове общокорабни помпи
• Вентилатори за МО
• Инсинератори
• Трюмни сепаратори
• Йонизатори
• Система инертни газове
• Опреснителни установки
• Станции за отпадни води
• UV стерилизатори
• Редуцир-вентили
• Компенсатори
• Пароуловители
• Нивомерни колонки
Ship7
• Тръби от епоксидно фибростъкло GRE
• Тръбни съединения за всякакъв материал
• Клапани
• Успокоители против клатене
Ship8
• Подрулващи устройства

Снимки на доставени продукти